Pullar

Search

 

Duloz pullarının sahtelerinden bahsederken en çok rastlanan bu iki türü ele almak gerekmektedir.Her iki tür de dünyanın en ünlü pul sahtekarları tarafından yapılmış olup biraz dikkat edildiği takdirde gerçeklerinden kolayca ayırt edilebilmektedir.

Fournier

Fournier 20. yüzyılın başlarında yaşamış olan ünlü bir filateli sahtekarıdır. Mesleğine 1904 yılında başka bir sahtekar olan Mercier in stoğunu alarak başladı. Genelde kötü kalitede sahte pul yapan Fournier, Spiro gibi diğer sahtekarların pullarını da satıyordu. Filatelik klinik olarak da işlettiği dükkanında pul  tamiri işleri ile de uğraşırdı. Fournier öldükten sonra Hirschberger bu işi devam ettirmeye çalıştıysa da başarılı olamadı. Cenova Filateli derneği bütün stoğu satın alarak filatelistlere referans olsun diye  480 tane albüm yaptırdı. Bu albümlerin içerisinde yalnız pul değil damga ve sürjarj örnekleri de vardı. 1928 yılında satışa çıkan bu albümlerden günümüze kalan pek fazla örneği yok. Bu albümdeki sahte pullar 'FAUX' veya 'FAC-SIMILE' olarak ön veya arka yüzeylerinden sürjarjlanmıştır.


Fournier Duloz Sahteleri

Yukarıdaki resimde de görüldüğü gibi sahteleri gerçeklerindek çok kolay ayrıştırılır. Hem pulun baskısı hem de pulun üzerindeki eski yazıyla basılmış siyah yazı gerçeklerinden çok farklıdır. Sadece iki değerde (20 para ve 2 kuruş) basılmış olan bu pullarda değerler köşelerde eski yazı ile yazılmıştır. Ters bir yedi rakamını andıran eski iki rakamı sahtelerinde yukarı doğru bakmakta, gerçeklerinde ise üst kısmı bir yay şeklinde fakat düzdür.

Spiro Kardeşler

Spiro kardeşler 1864 yılından 1880 yılına kadar çok miktarda sahte pul basmışlardır. Hamburg'da kendilerine ait bir litografi basımevleri vardi. Yaklaşık olarak 500 çeşit pulun sahtesini yapıtlar. Sahte pulların baskı sayıları yüksek olduğundan bu pullar hemen hemen bütün eski kolleksiyonlara girmişlerdir. Sahte pullar genede 25'lik tabakalar halinde basılırdı.

  Görüldüğü gibi mavi oval damga burada sahte pulu hemen ele veriyor. Sahte pul ile gerçeği arasinda başka farklılıklar da var.

Spiro Duloz Sahteleri 

Sahte pul (sağda):

  1. Ortadaki ovalin etrafında 43 adet boncuk vardır.
  2. Yukarı bölümdeki Arapça harflerden (Arapça "devlet-i" kelimesi) orta kısmın hemen solunda, altında v gibi bir karakterin bulundugu bir çizgi vardır. Bu çizginin üzerinde de bir nokta vardir.
  3. Mavi oval çizgili bir damga kullanılmış olabilir.
  4. Genelde gerçeğinde olduğu gibi danteli 12 1/2

Gerçek pul (solda):

  1. Ortadaki ovalin etrafında 48 adet boncuk vardır.
  2. Yukarı bölümdeki Arapça harflerden (Arapça "devlet-i" kelimesi) orta kısmın hemen solunda, altında v gibi bir karakterin bulundugu bir çizgi vardır. Bu çizginin üzerinde de c harfine benzer bir simge vardır.
  3. Danteli 12 1/2


Sahte pullara bu serinin bütün pullarında rastanmaktadır.