Posta Tarihi

Search

Piyasa'da kötü niyet ile kullanılmış çok damga vardır. Bi'l hassa negatif mühür'leri kopya etmek çok zor olduğu için en fazla pozitif mühür'leri, daha az bir nisbet'de ise çift lisan'lı damga'ları taklîd eden'ler olmuşdur. Olmuşdur dememin sebeb'i, son yıl'larda bu iş'in artık kâr getirmemesine bağlı. Çünki uzman pulcu'lar çoğaldıkca; yüksek valör'lü damga'lı pul'ların ekspertiz edilmesi yaygınlaşdı.

Kötü niyet konu'sunu da iki'ye ayırabiliriz:

1) Sahte damga ve mühür'ler.
Çoğu zaman basit pozitif mühür'ler veyâ damga'lar seçilir.
Kazıması kolay olduğu için dört köşe mühür'ler en baş'da seçilir. Misal "Sivas" mühr'ü. Ender olarak'da çift dâire'li "Üsküb" Sahte oluşları Eski Yazı'da çok görülen ve yer'ine göre kalınlaşıb incelen çizgi'lerin bunlarda çok daha aynı kalınlıkda olması ile anlaşılır. Bi'l hassa harf bitiş'lerinde ki ince son'lar nerede ise küt bir şekil'de biter. Çift lisan'lı damga'larda ise hemen dâimâ Fransız'ca bölüm'ü tercih edilir ve pul'un üzerine hep o taraf geliyormuşcasına vurulur. Asl'ında Türk'ce kısm'ı hiç yok'dur. Dörtgen pozitif mühür'ler ile oval yatay çizgi'li ve orta'sında PIO veyâ PIC yazı'lı mühür'lerin orta'larında hiç yazı'sı olmayan taklid'leri 1876 pul'larında çok görülmüşdür.

 

2) Gayr ı kanûnî yol'lar ile el'e geçirilmiş hakîkî damga veyâ mühür'ler.
Ülke'mizin baş'ından geçen bir çok savaş, işgâl ve başka felâket'ler dolayı'sı ile kayb'olan veyâ çalınan mühür ve damga'ların târih'inden çok sonra kullanılması olarak özet'lenebilir. Misal büyük dâire, geniş târih band'lı Kandra damga'sı. Hep aynı târih'i taşır; Fransız'ca 1 2 9; Türkce ise 33 1 18.


Bütün bu tip taklîd veyâ gayr ı resmî kullanım'larda ortak olan nokta, damga mürekkeb'inin taklîd edilememesidir. Eski mürekkeb'ler, susam yağ'ı, keten tohum'u yağ'ı, bezir gibi ortam'larda hazırlandığından; pul'un veyâ zarf'ın kâğıd'ına iyi'ce nüfûz eder hattâ yağ'lı bir iz yayılır idi çizgi'lerin iki taraf'ına. Sahte'leri ise âdetâ kâğıd'ın üzerinde kalır, kimi zaman yakın'dan veyâ lup ile bakıldığında, top top toplandığı görülür ve hiç bir zaman yayılmaz.

..::---::..

Bu makale www.trfila.com sitesindeki foruma ait bir mesajdan alınmıştır.