Posta Tarihi

Search

Posta Tatarları
Posta Tatarları

Osmanlı Devletindeki posta ve askeri posta yolları, İstanbul merkez olmak üzere Anadolu ve Rumeli'de sağ, orta ve sol kol şeklinde üç ana kol halinde uzanmıştır. Bunlarda birbirlerine tali yollarla bağlanmışlardır.

Bu kollar

ANADOLU
'da:
Sağ kol : Üsküdar-Gebze-Eskişehir-Akşehir-Konya-Adana- Antakya Yolu ile halep ve Şam'a daha sonrada Hicaz'a
Orta kol: Üsküdar-Gebze-İznik-Bolu-Tosya-Merzifon-Tokat-Sivas-Hasan Çelebi-Malatya-Harput-Diyarbakır-Nusaybin-Kerkük -Bağdad- Basra
Sol Kol : Orta kolla Merzifona kadar aynı yolu izleyerek Ladik -Niksar-Şebinkarahisar-Kelkit-Aşkale-Erzurum -Kars -Tebriz

RUMELİ
'de:
Sağ kol: İstanbul-Vize-Kırklareli-Prevadi-Karasu-Babadağı-İsakçı-Akkirman-Özu-Kırım
Orta Kol: İstanbul-silivri-Edirne-Filibe-Sofya-Niş-Yagodina-Belgrad
Sol kol:İstanbul-Tekirdağ-Malkara-Gümülcine-Kavala-Selanik-Larissa-Tebai-Draç

Bu üç ana yol dışında Batı Anadolu'da Hendek-Gemlik-Mudanya-Ulubat-Susurluk-Ayazment-Bergama-Manisa-Urla-Çeşme-İzmir yolu da mevcut idi.

Bu yollar üzerinde posta tatarlarının bineklerini değiştirmek, yemek ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılamak ve güvenliklerini sağlamak için konaklama yerleri yapılmıştı. Bu yerlere ilk önceleri "Derbend" denilmiş daha sonraları bunların yerlerini "Menziller" almışlardır.