Posta Tarihi

Search

Aşağıda gösterilen pul (Scott Iran No: 586) Osmanlı Devleti'nin 1916-17 yıllarında İran'ın bir bölgesi olan Kirmanşah'ı işgali sırasında 1917 yılında yerel pul olarak değişik değer sürşarjlı olarak çıkarılmış.

İşgalin tarihçesi: Kara harekâtı ve uçakların intikali yapılırken hava keşif ve gözetleme görevleri devam ediyordu. 9 Haziran 1916'da Kasrışirin dolaylarında yapılan hava keşfinde, düşmanın Kasrışirin'den çekildiği ve Kasrışirin'in sekiz kilometre kuzey doğusunda yol ile nehir arasında 200 çadırlık büyük kısmı süvari olan bir ordugâhı tespit edildi. Bu keşif üzerine Ordu Komutanlığı taarruz eden Türk kuvvetlerinin çekilen Rus kuvvetlerini takip etmesini emretti. 13 ncü Kolordu Rus artçılarını yenerek Geylan'ı işgal etti.

    16 Haziran 1916'da Paytak ve Kirend dolaylarında yapılan hava keşfinde düşman artçılarının Paytak'ın 4,5 kilometre batısında bulunduğu, süvari ve piyade birliklerinden kurulu kuvvetlerin bir kısmının Paytak ile Kirend arasında olduğu ve Kirend dolaylarında 600 çadırlık ordugâhların görüldüğü, Türk birliklerinin Sergül'ün dört kilometre doğusuna kadar ilerlemiş olduğu bildirildi.

    17 Haziran 1916 sabahı hava keşif ekibi Paytak üzerinden Arunuabad'a kadar olan sahada yaptığı keşifte, Rusların Paytak köyü dolaylarında hafif sahra tahkimatı ve Kirend ile Paytak arasında yaklaşık 500 çadırdan ibaret ordugâhlarını tespit etmişti. Bu keşiflerden sonra hazırlıklarını tamamlayan Türk birlikleri 27 Haziran 1916 sabahı genel taarruza geçti. Çekilen düşmanı takip eden 13 ncü Kolordu 29 Haziran'da Hadrunuabad'ı ve 1 Temmuz'da Kirmanşah'ı işgal etti. Bu taarruzlar karşısında Rus kuvvetleri Kirmanşah'ı 15 kilometre doğusundaki boğazı tutarak tahkime başladı.

    Buradan ilerleyerek Ağustos ortalarında Hemedan bölgesine yerleştiler. Ancak İngilizlerin Irak'ta tekrar saldırıya kalkmaları üzerine 28 Şubat 1917'de 13. Kolordu'ya Hanekin üzerinden Bağdad savunmasına yetişmesi istendi. Böylece İran'ı tahliye etmeğe başlayan Kolordu 10 Mart gecesi Kirmanşah'dan çekildi.