Frontpage Philatelic Reference Books
Philatelic Reference Books PDF Print E-mail
User Rating: / 3
PoorBest 
Written by Uzay Togay   
Monday, 29 September 2008 20:40

Osmanlıca Yayınlar

Posta Rehber'i
Posta Müdîr Muavin'i Mustafa İhsan; Mahmud Beğ Matba`a'sı, Istanbul 1308 (1891)
Posta Rehber'i
Anonym; Ma`lûmat ve Tâhir Beğ Matba`a'sı, Istanbul 1315 (1898)
Posta Rehber'i
Anonym; Posta, Telgraf, Telefon Nezâret'i, Istanbul 1330 (1914)
Posta ve Telgraf ve Telefon Müdiriyet i Umûmiyye'si Posta ve Telgraf Kısım'larına Aid İstatistik
Bekir Efendi; Kara Göz Matba`a'sı, [Istanbul] 1325 (1909)
Posta ve Telgraf ve Telefon Nezâret'i 1326 Sene i Mâliye'sine Mahsus İstatistik
Anonym; Ahmed İhsan ve Şürekâ'sı, [Istanbul] 1326 (1910)
Posta ve Telgraf ve Telefon Nezâret'i 1328 Sene i Mâliye'sine Mahsus İstatistik
Anonym; Serviçin Matba`a'sı, Der Sa`adet 1330 (1914)
Telgraf ve Posta Târif Nâme'si
Anonym; Telgraf ve Posta Nezâret'i Ma`rifet'i ile Neşr'olunmuşdur; Matba`a ı Osmâniye, Der Sa`adet 1300 (1884)
Türkiye'de Kâ`in Posta Merâkiz ve Şu`bat Esâmî'sini Mübeyyin Rehber'dir
Türkiye Cümhûriyet'i Posta & Telg. & Tel. Müdîriyet'i, A. Garoyan Matba`a'sı, Der Sa`adet 1340 (1924)
Türkiye'de Kâ`in Posta Merâkiz ve Şu`bat Esâmî'sini Mübeyyin Rehber'dir
Türkiye Cümhûriyet'i PTT Müdîriyet'i, A. Garoyan M'sı, DerSa`adet 1341 (1925)


Türkçe Yayınlar

67 İlin Pul Aracılığı ile Tanıtımı
SOYLU Koyuncu, Sevgi; Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara; 1988
Almanca Filateli Dergilerinde Osmanlı Pulları ve Postaları (1863 - 1922)
Nilgün Cön-Gruhlke, Çeviren: Sevinç Altınçekiç, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2006
Anma Damgalari 1923-2000
Kaya Dorsan; Ankara; 2007
Benim De Pullarim Var
İ. Pekin; 1982
Bir Pulun Hikâyesi
GÜNER, Tarık; Ankara Filatelist Kulübü Yayını, Ankara; 1971
Birinci Adana Serisi,
Ara N. Germiryan; Grafik Sanatlar Matbaası,1979
Bütün Yönleriyle Pulculuk
Tarik Güner; Ankara; 1975
İlk Gün Zarflari F.D.C. Kataloğu , 1963-1964
Kamer Arikan; Hüsnütabiat Matbaasi, İstanbul
İlk Türk Pulları-Tuğralı Pullar
GARMİRYAN, Ara N; Burak Pul Evi Yayınları: 2, 1988
İstanbul Filatelist Kulübünün 25. Kuruluş Yıldönümü Münasebetiyle Üyelerin Pul Koleksiyonlarından Örnekler
Yapı ve Kredi Bankası
İzmir Posta Tarihi 1841-2001
A.Nedim Atilla; Stil Matbacılık, İzmir; 2001
Kibris Türk Posta Tarihçesi
Mehmet Ertuğ; K.K.T.C.
Kibris Türk Posta Tarihi Kataloğu
Mehmet Akan; Ankara; 1982
Osmanli Dönemi Türk Pullarina Giriş
Uğur A.Peker; Kurtuluş Basimevi, Ankara; 1984
Osmanlı İmparatorluğu İdarî Taksimat ve Posta Şubeleri
U.A. Peker; Berkmen Philatelics, Ankara 1984
Osmanlı İmparatorluğunda Deniz Posta Taşımacılığı ve Vapur Kumpanyaları
Tanju Demir; 2004
Osmanlı İmparatorluğunda Kollar, Ulak ve İaşe Menzilleri
R. Bozkurt; T.C. GnKur. Bşk'lığı. Harb Tarihi D'si Resmî Y'ları, Ankara 1966
Osmanlı Ve Cumhuriyet Erken Dönem Fiskal Pulları-1
S.Selçuk Bilben; Ankara; 2004
Osmanlı-Türk Posta Mühür ve Damgaları, I., II., III. ve IV.'cü Cild'ler, (1840-1923)
H. Bayındır; H. Bayındır, Istanbul 1992
Osmanlılarda Ulaşım Ve Haberleşme (Menziller)
Yusuf Hallaçoğu; PTT; 2002
Param Yoksa Pulum Var
Kamuran Günseli; 1979
Posta Pulları Mühürleri
Leon Acemyan; Bursa; 1892
Posta Pullarında Atatürk
Ramazan Minder, İBB Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü Yayınları, İstanbul, 2006
Postada Kullanılmış Osmanlı, Düyunu Umumiye Pulları
İsmail Hakkı T. Okday;
Postaya Müteallik Notlarım
Şekip Eskin; Sümer Basımevi Ankara,1940
Pul Koleksiyonculuğu
KAYRAL, A Faruk; Pulkay, İstanbul
Pul Nedir? Koleksiyon Nasıl Yapılır? Tanımlar Deyimler Araç ve Gereçler
EVREN PUL EVİ, Evren Pul Evi Yayını:1, Ankara, 1984
Pul Üzerine Söyleşi
SAY, Halil; Grafik Sanatı, Plastik Sanatlar Dergisi, Sayı: 8; 1987
Pul Ve Pulculuk
PTT
Pullarımızda Doğal ve Kültürel Çevre
SAY, Halil; Planlama ve Tasarım Haftası 96 Etkinlikler Sempozyumu; 1996
Pullarla İnönü
Burak Filateli AŞ. Kültür Yayınları: 4, 1996
PTT Müzesi Osmanlı Posta Damgaları Kataloğu
H.Y. Nuhoğlu & T. Mert; İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi,Istanbul 1411 (1994)
Resimli Osmanlı - Türk Posta Damgaları; 1., 2., 3., 4., 5., 6 ve 7.'nci Cild'ler,
M.Z. Ağaoğulları & M.B. Papuçcuoğlu; İsfila A.Ş. Yayınları, Gökalp Matbaacılık Rek. & Prod.San.Tic.Ltd.Şti., Istanbul
Sinemanın 100. Yılı, Sinema Pulları Sergisi
Şennur Şentürk; Yapı Kredi K.S., İstanbul; 1995
Sosyal Yardim Pulu Osmanli Ve Türkiye
Atom Damali; Nilüfer Vakfi
Sultan Kermesi
Atom Damali; Nilüfer Vakfi
Tanzimat Devri Osmanli Posta Telgraf Teşkilati
Nesimi Yazici; Yayinlanmamiş Tezdir; 1981
Türk Posta Tarihi
Şekip Eskin; PTT
Türk Pullari Rehberi 1954
Talat Nutuk-Vahan Alyanak; Tan Matbaası, İstanbul, 1954
Türkiye Olimpiyat ve Spor Pulları
AKOBA, M. Müfahham; Yenilik Basımevi, İstanbul;1967
Türkiye Posta Ve Telgraf Ve Telefon Tarihi Ve Teşkilati Ve Mevzuati -2 Cilt
Asaf Tanrikut; PTT, Ankara; 1984
Türkiye’de Posta, Telgraf, Telefon Teşkilatinin Tarihsel Gelişimi 1840-1920
Tanju Demir; PTT, Ankara; 2005
Uluslararası Osmanlı Posta Tarihi Sergisi Kataloğu
Anonym, (Editör M.Y. Çorapçıoğlu); Başbakanlık Basımevi, Ankara, 2000

Türkçe Pul Katalogları

1925’ten Günümüze Türk Hava Kurumu Pulları Kataloğu
BİLBEN, Selçuk; 2004
İsfila Kataloğu
M.Z. Ağaoğulları; İsfila A.Ş. Yayınları, Gökalp Matbaacılık Rek. & Prod.San.Tic.Ltd.Şti., Istanbul
Pulko Kataloğu
Burak Yayınevi
Spesiyalize Türk Pul Kataloğu/Specialized Postage Stamp Catalogue of Turkey
Burak Pul Evi Yayınları, 1991
Türk Pullari Borsasi Kataloğu 1957
Memduh Altunay; Pul Borsası, İstanbul; 1957
Türk Pulları Kataloğu
A.N. Pulhan; Pulhan Matba`a'sı, Istanbul 1973

Türkçe/İngilizce Yayınlar

Filistinde Osmanlı Postaları Jerusalem 1840 - 1918 Cilt I/Ottoman Posts in Palestine 1840 - 1918 Vol. 1 Alexander Koleksiyonu;
K. Giray ed., Bileşim Matbaacılık, İstanbul; Şubat 2004
Filistinde Osmanlı postalarıCilt II 1914-1918/the Ottoman Field Post Offices, Vol. II, the Alexander Collection
Z. Alexander; Tarih Vakfı Yayınları, Mas Press, İstanbul, 2000

Türkçe/Almanca Yayınlar

Philatelistischer Atlas des Osmanischen Reiches
Dr. A. Birken; Hamburg, 1992

İngilizce Yayınlar

Album Weeds VIII, Tasmania - Zululand
Earee, Third Edition Reprint
Anatolia
M.M. Mayo; M.M. Mayo, Virginia 1990
Australian Imperial Forces Postal History 1914 - 1918
R.C. Emery; Hobbs Printers, Southampton, England 1984
Austrian Post Offices Abroad, Parts 1, 2, 3, 4, 5, 6 & 7
S.D. Tchilinghirian & W.S.E. Stephen; The Austrian Stamp Club of G.B., Aberfour, England 1962-1967
Austrian Post Offices Abroad, Part 8
K. Tranmer; K. Tranmer, Hornchurch, England 1976
British Empire Campaigns and Occupations in the Near East, 1914 - 1924 a Postal History
J. Firebrace; Southbourne Printing Co., Bournemouth, Dorset 1991
British Army & Field Post Offices 1914 - 1919
C.R. Entwistle; Chavril Press, Perth (Scotland) 1997
Cilicie - Occupation Militaire Française
M.M. Mayo; M.M. Mayo, New York 1984
Cyprus Revenue Stamps 1872-1997
Podger, Christopher; UK 1997
the European Consular posts a. Cancellations of the 1914-18 war.
Tomkins,T.L.C., 1948 ?
the First Issue of Turkish Stamps
Orhan Brandt; 1959
German Mailboat Services, Hamburg to East Africa 1890-1914
K.Pennycuick; The London Philatelist Vol.85, London 1976
German “Seepost” Cancellations 1886-1939
P. Cockrill & A. Gottspenn; Fox & Son, Wokingham 1981
Germany 1872-1900 A Philatelic & Postal History Handbook of Germany and her Colonies
Hinton-Blaker, Darrel; USA, 1996
Handbook of Holy Land Philately Vol. I (The Foreign P.O.'s in Palestine)
A. Steichele; World Philatelic Congress of Israel, Holyland and Judaica Societies, Chicago 1990
Handbook of Turkish Philately Part I (The Calender)
A. Birken; Arbeitsgemeinschaft Osmanisches Reich/Türkei, Zavallis Litho. Ltd., Nicosia 1995
Handbuch der turkischen Philatelie Abteilung I: Osmanisches Reich: Die Poststempel
Andreas Birken; CD Formatinda (başlık Almanca olmasına rağmen yayın İngilizce)
Hedjaz Railway
R. Tourret; Tourret Publishing, J.B. Shears & Sons Ltd., Hartsfordshire 1989
Imperial Russian Stamps Used in TransCaucasia, Parts 1, 4 & 6
P.T. Ashford; British Society of Russian Philately - London 1980-1983
the Italian Post Offices in Constantinople 1908-1923
M. C. Dauphine & C. Pilkington; Fil-Italia Handbooks, Teddington 1988
Listing of Mail Carrying Steamship Lines, 1899
P. Cockrill; Fox & Son, Wokingham Berks., 2000
Mesopotamia, Indian Postal Agencies & the Campaign 1868 - 1921
P. Cockrill; Fox & Son, Wokingham Berks., 1988
Morton Danube and Black Sea covers
Eugene Klein; Philadelphia, Pa. 1941
the Ottoman Posts and Telegraph Offices in Palestine and Sinai
N.J. Collins & A. Steichele; Sahara Publications Ltd, London 2000
the Paquebot Marks
E. Drechsel; Woods, Perth (Scotland) 1880
the Postage Stamps of Russia, 1917-1923, Volume 3: The Armies & Post Offices
Dr. R.J. Ceresa; Cambridge Printing Srvices, London 1990
Postal Cancellations of the Ottoman Empire, Parts 1., 2., 3. and 4.
J.H. Coles & H.E. Walker; Christie's Robson Lowe, London 1984-1995
Postal Cancellations of the Transcaucasian Railway
P.T. Ashford; Chester (England) 1994
Postal handstamps of the Imperial Ottoman government, 1840-1862
Turner, Sydney R.; London 19??
Revenues of Ottoman Empire and Republic of Turkey
McDonald, USA, 1983
the Stamps and Cancels of the German Colonies and the German Post Offices Abroad
FRIEDEMANN A. WITTMANN Dr H.; Germany & Cols. P.S., 1984. 5 cilt
Stamps of Italy Used Abroad, Parts Three, Four, Five & Six
S.D. Tchilinghirian and R.R. Bernardelli; Harris Publications Limited, London 1965 / 74
the Stamps of the Levant post Offices.
Armstrong,D.B.; 1913
Stamps of the Russian Empire Used Abroad, Parts One & Two
S.D.Tchilinghirian and W.S.E. Stephen; The British Society of Russian Philately, Bristol 1957
the Stamps of Turkey
A. Passer; The Royal Philatelic Society, London 1938
Turkey. Random notes.
HIGLETT G.A.; Harris Pub. Ltd., 1926
the Turkish Post in the Holy Land
F.W. Pollack; The Holy Land Philatelist Ltd., Tel Aviv (1953)
the War Stamps of Turkey
H. Wood; London : Philatelic Institute, 1919

Ingilizce Surekli Yayinlar
the London Philatelist Archival Edition 1892-2005
Royal Philatelic Society of London, 2007
OPAL Journals
Oriental Philatelic Society of London
the Levant, Journal of ONEPS
Oriental and Near East Philatelic Society, USA

Almanca Yayınlar

Billigs Grosses Handbuch der Falschungen
STIEDL O.E. BILLIG F;Austria, 1937. 2 cilt.
die Briefmarken der Provisorischen Turkischen Regierung in Angora.
A. Passer; Wien, 1927
Briefstempel der Deutschen Militärmission in der Türkei und der Deutschen Feldpost der Heeresgruppe "Jildirim"
K. Heimann; Poststempelgilde e.V., Soest 1998
Deutsche Post in der Türkei, Berichte für Kolonialbriefmarken-Sammler 96
Dr. H. Kiepe; Wallstein Verlag, Göttingen 1992
Deutsche See und Schiffpost 1886 - 1945
F. Steinmeyer & H. Evers; Schaneberger Verlages, München 1994
Ehemalige Deutsche Kolonien und Auslandpostämter Stempelkatalog
Dr. H. Findeiss; Schwanberger Verlages, München 1994
Handbuck der Türkischen Philatelie-Die Ganzsachen
Andreas Birken; Zavallis Litho LTD, Nicosia, 1995
Handbuck der Türkischen Philatelie-Die Zeitrechnung,
Andreas Birken; Zavallis Litho LTD, Nicosia, 1995
Katalog der Entwertungen von Österreich und Lombardei-Venetien
E. Mueller & M. Fitch; Heinrich Geitner Ges.m.b.h., Wien 1961
Österreichisches Orientalische Post durch Balkan und Levante
R. Wurth; Nentwich Inh. Eva Lattner, Offsetdruckerei, Eisenstadt 1992
Die türkischen Postwertzeichen von 1863
Adolf Passer; Prag : Verlag des Deutschen Vereines für Briefmarkenkunde, 1925

Fransızca Yayınlar

Bureaux Français á l'Etranger 1561 - 1948
J. Pothion, J.P. Alexandre, G. Noel; La Poste aux Lettres, Paris 1982
Catalogue Special des Timbres-Poste d'Anatolie et de la Republique Turque emis depuis l'annee 1336 (1920) jusqu'a l'annee 1340 (1924).
KITCHOUKIS A; Constantinople, 1924.
Guide Postal 1914
Anonym; Administration Impériale des Postes, Télégraphes et des Téléphones, Istanbul 1914
Nomenclature des Bureaux de Poste et de Télégraphe de l'Empire
Anonym; Posta ve Telgraf Müdiriyyet i Umumiyye'si, Der'Sa`adet 1319 (1903)
Nomenclature des Bureaux de Poste et de Télégraphe de l'Empire
Anonym; Direction Générale des P.T.T. Ottomans, Istanbul 1325 (1909)
la Poste Maritime Française Historique et Catalogué, Tome II
R. Salles; R. Salles, Nicosia 1992
Premieres Marques Postales Philatéliques de la Turquie
O. Brandt et S. Ceylan; O. Brandt et S. Ceylan, Istanbul 1957
le Service Postal Militaire Français en Orient Pendant la Première Guerre Mondiale
B. Sinaïs; Université Paris-Sorbonne, Paris, 1997
Timbres-poste timbres locaux & timbres fiscaux de Turquie et de Roumélie Orientale : description et catalogue
N.S. Nicolaidès ; avec le concours de M.A. Tcharkian; Paris, 1912

Yunanca / İngilizce Yayınlar

Βλαστος, Καταλογος Γραμματοσημων και Ταχυδρομιχη Ιστορια τις Ελλαδος
Vlastos Catalogue of Stamps and Postal History of Greece
O. Vlastos; Vlastos Ltd., Athens 1980
Ελλαδας, Καταλογος Γραμματοσημων χαι Ταχυδρομιχη Ιστορια
Hellas 2003, Stamp Catalogue and Postal History Vol. I & II
L. Karamitsos; L. Karamitsos, Thessaloniki 2002
Σαμος, Ταχυδρομικη Ιστορια & Γραμματοσημα
Samos, Postal History & Stamps
M.D. Anagnostou; Collectio, Athens 1992
Συμβολη στην Ταχιδρομικη Ιστορια του Οθομανικου Ταχυδρομειος τις Δωδεκανηισου
Contribution to the Postal History of the Ottoman Post Offices of Dodecanese
P. Mellon; A. Karamitsos, Athens 1991
Ταχυδρομικη Ιστορια του Αιγαιου Ιταλικα Στρατωνικα Ταχυδρομεια
Postal History of Italian Military Post Offices in the Aegean Islands (1897 - 1947)
M.S. Petradakis; M.S. Petradakis, G. Voulgaridis - D. Hadjistilis, Athens 1991
Χενα Ταχυδρομικα Γραφεια χαι τα σημαντρα τους στα Ελλαδικα Εδαφη
Foreign Post Offices and their Cancellations in the Helladic Territories, Vol. A
A.Nicolas - A.Galinos; Collectio, Athens 1996

Yunanca / Fransızca yayınlar

Το Τουρκικο Ταχυδρομειο Θεσσαλονικης (1840 - 1912)
Selânik'de Türk Posta Merkez'i (1840 - 1912)
P. Mellon; Tsakiris - Karamitsos O.E., Athens 1985

İtalyanca Yayınlar

il Lloyd Austriaco e gli Anulli Marittimi dell'Austria-Ungheria Vol. 1., 2. & 3.
U. de Bianco; Sorani Editore, Milano 1976-1982
Poste Militari della Prima Guerra Mondiale, Vol. II
L. Buzzetti; Edizioni Abafil, Milano 1990

Rusça Yayınlar

Военно - полевая Росии в 1914 -1918 гг. Справочник - Каталог
1914 -1915 Sene'leri ara'sında Rus Sahrâ Posta'ları Kataloğu
A. Vinokurov & A. Epstein, Moscow 2006

Romence Yayınlar

Poşta Fluvialã şi Poşta Maritimã in România 1834 - 1994
Romanya'da Nehir ve Deniz Posta'ları 1834 - 1994
Ing. C. Marinescu; Monograph, Bucureşti 1998
Last Updated on Tuesday, 30 September 2008 15:13
 
turkishpostalhistory.com, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting
JoomlaWatch Stats 1.2.8b_11-dev by Matej Koval